STAREX CỨU THƯƠNG

670.000.000 660.000.000

Starex cứu thương
Xe chở cứu thương được cải tạo bởi đối tác trực tiếp của Hyundai Hàn Quốc Trang thiết bị y tế đầy đủ, hiện đại, đảm bảo phục vụ tốt cho việc

0936 755 788